Tipovi brašna…..Istine i zablude

Tipovi brašna…..Istine i zablude

Uvidom u to da dosta ljudi ne poznaje razliku u brašnu, osećamo potrebu da vam objasnimo razlike i tipove brašna koji se mogu naći kod nas na tržištu, kao i smernice prilikom kupovine.
Kao prvo je potrebno znati da postoji ogromna razlika između brašna koja su mlevena industrijskim mlinovima (valjnim stolicama) i mlinovima sa kamenom (vodeničnim ili sl. principima).
Industrijska brašna pre samog početka mlevenja se peru, čiste, skida se opna, klica sve dok ne ostane sam ENDOSPERM. Melju se tako što se čelični valjci okreću između sebe i drobe zrno, prosejavaju pa ponovo isto to samo sa manjim zazorom i sve tako dok se ne dobiju TIPSKA brašna.
U industrijskoj proizvodnji (Veliki mlinovi) se takođe prave i tkz. INTEGRALNA brašna ali na način da se sada sva selektovana (tipska) brašna, na kraju procesa mešaju u jednu smesu koja u principu sadrži sve sastojke Integralnog brašna ali sada po recepturi nekog tehnologa.
Ovo je samo uprošćen prikaz dobijanja brašna u industrijskim uslovima.
NAPOMENA: Sve sirovine u industrijskim mlinovima se kupuju od nezavisnih proizvođača, a u otkupnim stanicama se ispituje nečistoća i hektolitraža zrna.
U proizvodnji brašna (barem kod nas), se biraju samo najkvalitetnija zrna koja se prethodno selektuju na našem selektoru, gde izdvajamo najkvalitetnija zrna. Ona zatim prolaze kroz četke koje čiste zrna od finih nečistoća. Zatim se celo zrno sipa u koš od mlina koji svojim kamenjem koje se okreće melje, sitni brašno na željenu finoću. Dakle u samom procesu mlevenja nema izdvajanja ničega, već se celo zdravo zrno melje.
NAPOMENA: Sve sirovine koje se koriste u našoj proizvodji isključivo MI sejemo, skidamo i skladištimo. Kompletnu analizu prepuštamo akreditovanim laboratorijama koje vrše kompletne analize kako sirovine, tako i samog brašna, a koja Vam možemo dostaviti na uvid.
U industrijskoj proizvodnji je moguće napraviti svaki tip brašna, ali je upitan kvalitet istog zbog ulaznih sirovina.
U proizvodnji brašna na mlinovima sa kamenom je moguće proizvesti sledeće tipove brašna:
TIP 1600- Brašno od celog zrna ili INTEGRALNO BRAŠNO
TIP 1100- Brašno iz kojeg je izdvojen veći deo mekinje ili CRNO BRAŠNO
TIP 850- Brašno koje se proizvodi kao MEKO brašno, ni u kojem slučaju NIJE brašno tip 400-440 kako ga neko naziva. Pravi naziv za ovakvo brašno je POLUBELO BRAŠNO.
To znači da u mlevenju koristeći mlinove sa kamenom, najfinije brašno koje možete da napravite je brašno u tipu 850 ili POLUBELO BRAŠNO.

 

U tehnloškom smislu tipovi brašna se određuju prema udelu pepela i to tako što se udeo pepela pomnoži sa 1000.
Nadamo se da vam je sada malo jasnija tehnologija dobijanja brašna i tipova brašna u zanatskoj proizvodnji.
Veliki pozdrav od Alargića
tel: 063/833-41-04
SHARE IT:

Comments are closed.